PDA

View Full Version : Chúa nhật 3 Thường niên năm B - năm 2000vũng_nước
23-01-2012, 12:34 AM
Chúa nhật 3 Thường niên năm B - năm 2000
T4, 18/01/2012 - 10:32 by vannam
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201201/CN%203%20TNB.JPG
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201201/CN%203%20Thuong%20Nien%202000%20NTDB.mp3
(Audio: Anh Tuấn)
Tin/Bài liên quan:
Suy niệm Chúa nhật Tuần 3 Thường niên năm B (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120119/14405)