PDA

View Full Version : Giáo xứ Tân Hòa: Vũ khúc mừng xuângiusephamtrandinh
23-01-2012, 07:55 AM
VŨ KHÚC MỪNG XUÂN
NHÂM THÌN 2012

GIÁO XỨ TÂN HÒA - BUÔN MA THUỘT


http://www.youtube.com/watch?v=tUNMfCpXilg