PDA

View Full Version : Thánh lễ Tạ ơn,Bổn mạng Hội Dòng,và Nghi thức Vĩnh Khấn--Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơtrinhtuyet147
28-01-2012, 12:12 PM
http://www.youtube.com/watch?v=HcE6_stEbuk&feature=related
Thánh Lễ ngày 31.12.2011 tại Nhà thờ Bình thủy-Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ-Gp Cần Thơ.