PDA

View Full Version : Chúa nhật 4 Thường niên năm B - năm 2000vũng_nước
29-01-2012, 11:55 AM
Chúa nhật 4 Thường niên năm B - năm 2000
T7, 28/01/2012 - 22:20 by vannam
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201201/Chua%20Nhat%20Thu%204%20Thuong%20Nien.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201201/CN%204%20Thuong%20Nien%202000%20NTDB.mp3

(Audio: Anh Tuấn)
Tin/Bài liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên năm B (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120128/14487)