PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊNhoa_su_trang89
02-02-2012, 05:35 PM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 5/2/2012

Mãi tới lúc hoàng hôn tôi chìm trong mê sảng
Đêm ê chề... ngày vô vọng... trần gian
Chúc tụng Chúa đi hỡi cõi lòng thế nhân tan vỡ
Ngài chữa lành che chở mở Thiên ân
Hãy rao mừng khắp chúng nhân thiên hạ
Ngài đã gánh tật nguyền-bệnh hoạn của chúng ta

(MC 1,29-39)
Ngày ấy rời hội đường Caphacnaum
Giacôbê và gioan theo Chúa
Đến nhà Simon và Anrê ban nhiệm lạ
Ngài chữa lành cơn sốt giữa nhân gian
Ngài đến gần và ân cần tận tụy
Trời tối dần... bao khổ lụy vây quanh
Giữa muôn dân... mọi bệnh tật trong thành
Ngài khiêm hạ chữa lành và trừ quỉ
Gương phục vụ dẫu quyền năng khôn vĩ
Bác ái thiện tâm yêu quí tha nhân

Qua ngày mới , dương trần còn tối mịt
Ngài một mình trong thanh tịnh nguyện cầu
Chúa quyền uy ... danh vọng để nơi đâu ?
Mà lặng lẽ nguyện cầu nơi hoang vắng
Thế gian lắm hão huyền và phù phiếm
Chúa dạy nguyện cầu xin tiến bước dấn thân
Khi Simon cùng thân hữu kiếm tìm
Ngài phán quyết : Hãy tìm nơi rao giảng
Chúa mời gọi truyền rao không giới hạn
Sứ mệnh cần làm :
Rao giảng khắp thế nhân

Hoa Sứ Trắng