PDA

View Full Version : Lòng thương xót Chúa - Nguồn ân sủng Tuyệt Vời!KaJin
07-02-2012, 08:56 PM
Tông Đồ Sùng Kính
Lòng Thương Xót Chúa
Xin Đức Chúa Cha thương xót thế giới
Theo Thánh Nữ Faustina

http://vagsc.com/Main%20Photos/LOGO-150px.gifI. Lời Mời Gọi

Chúa phán:

“Các con hãy thương xót như Cha các con là Đấng thương xót” (Luca 6:36)

Mẹ Maria dạy:

“Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người từ đời nọ đến đời kia” (Luca 1:50)

Thánh Vịnh ca:

“Con sẽ ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời” (TV 89:1)

Giáo Hội cầu nguyện trong Thánh Lễ:

“Đây là thời gian để dân chúa trở lại với Chúa và được canh tân trong Đức Kitô Con Chúa, một thời gian ân sủng và hòa giải”. (Kinh nguyện Thánh Thể 1 – Lễ Hòa Giải)


Nhật Ký của Thánh Faustina ghi:

Chúa hứa 3 lần, sẽ ban hòa bình cho thế giới

“Nhân loại sẽ không có bình an cho đến khi nào biết trở về Nguồn Mạch Thương Xót của Cha” (NK 300, NK 699, NK 1074).

Chúa Loan Báo Thời Điểm Thương Xót:

“Trước khi Cha đến trong tư cách là Thẩm Phán chí công, Cha sẽ đến với tư cách là Vua Tình Thương” (NK 83)

Chúa Muốn chữa lành mọi tội nhân:

“Vì con Cha đã để cho Trái Tim Cha bị đâm thâu là khai mở nguồn thương xót cho con”( NK 1485).

“Trong Cựu Ứơc, Cha đã sai các Tiên Tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân Cha. Còn hiện nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim lân tuất của Cha. Cha chỉ dùng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy… Trước ngày công thẳng Cha gửi đến ngày thương xót” (NK 1588).

“Người tội càng nặng có quyền hưởng thương xót càng nhiều” (NK 723).

“Cho dù linh hồn nào ra như cái thây ma thối rữa, phép lạ Lòng Thương Xót Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện” (NK 1448).

“Cha đang kéo dài thời gian thương xót vì lợi ích cho các tội nhân, nhưng vô phúc cho những ai không nhận ra thời gian thăm viếng của Cha” (NK 1160).II. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II
Kêu Gọi:

“Không thời buổi nào, đặc biệt vào thời đại này, Giáo Hội có thể lãng quyên lời nguyện cầu thưa lên như một tiếng kêu cứu van xin Lòng Thương Xót Chúa.
(Tông Thư Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót - 1980)

“Ngay từ khởi đầu tác vụ ở Tòa Thanh Phêro, Rôma, Ta đã coi sứ điệp này là công việc việc đặc biệt của Ta. Chúa quan phòng đã ủy thác cho Ta, trong bối cảnh hiện nay của nhân loại, Giáo Hội và thế giới.”
(Đền Thánh Collevalenza Ý – 1982).

Thế giới không thể tìm đâu ra nơi nương ẩn và ánh sáng hy vọng, nếu không phải là Lòng Thương Xót Chúa”
(Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa – 18-4-1993)

“Tất cả chúng con! Hãy trở nên những Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa”.
(Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 23 – 4 – 1995)

Những lời của Đức Thánh Cha mạnh mẽ biết bao kêu gọi chúng ta thực hành việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.III. Dân Chúa Đáp Ứng

Muốn thi hành trọn vẹn sứ điệp Thương Xót theo sự hướng dẫn của Thánh Nữ Faustina. Người tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa nên thực hành ba phương cách sau, gọi sứ điệp ba chữ T.

A. Thỉnh Cầu Lòng Thương Xót Chúa

Đọc chuỗi Kinh Thương Xót và kinh Dâng Hiến Thế Giới cho Lòng Thương Xót Chúa hằng ngày. (Nếu có thể đọc vào lúc 3 giờ chiều, để tưởng nhớ đến cuộc Tử Nạn của Chúa). Xin Chúa đổ tràn Lòng Thương Xót của Người trên chúng ta và toàn thế giới.

B. Thực hiện Lòng Thương Xót với tha nhân, theo ba cấp độ Chúa ban

Bằng: -Việc làm - Lời nói - Cầu nguyện
Giáo Hội dạy: Thương người có 14 mối. Chúa muốn chúng ta nới rộng yêu thương và tha thứ cho anh em như Chúa tha thứ chúng ta.

C. Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Xin tín thác hoàn toàn vào Chúa (Một cách cụ thể, là tôn kính ảnh Chúa Thương Xót trong gia đình). Chúa muốn chúng ta biết rằng những hồng ân Lòng Thương Xót của Người tùy thuộc vào lòng tin cậy của chúng ta. Tin cậy vào Chúa Giêsu càng nhiều, càng được nhận lãnh nhiều.

IV. Hồng Ân Chúa Hứa Ban

“Linh hồn nào tiến gần vào Trái Tim thương xót của Cha, Cha sẽ đổ đầy bình an cho họ, đến nỗi linh hồn ấy không thể chứa nổi, mà phải chiếu tỏa cho các linh hồn khác” (NK 1074).

“Linh hồn nào truyền bá và sùng kính Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ bao bọc suốt cả cuộc đời. Và đến giờ chết của họ, Cha không còn là vị Thẩm Phán, nhưng là Đấng Cứu Độ với lòng thương xót.

… Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong nguồn mạch thương xót của Cha, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng chạm đến họ” (NK 1075).

“Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi xuống hỏa ngục. Cha sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm tử” (NK 1224).

Chúa còn xác quyết rằng:

“Đọc chuỗi Kinh Thương Xót có sức làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” (NK 476).

Và “Đọc Chuỗi Kinh Thương Xót con mang nhân loại gần Cha hơn” (NK 929).V. Chuỗi Thương Xót
(Vừa đọc vừa lần theo tràng chuỗi Mân Côi)

Kinh Lạy Cha
Kinh Kính Mừng
Kinh Tin Kính

Hạt Cách

Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Đáp: Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Mười hạt kế
Xướng: Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Kết thúc sau 5 chục (3 lần)
Xướng: Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu.
Đáp: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.VI. Kinh Dâng Hiến Thế Giới
Cho Lòng Thương Xót Chúa
(Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, 17-8-2002)

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, nơi Thánh Tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Cha đã mặc khải và tuôn đổ tình yêu của Cha xuống cho chúng con, trong Đấng An Ủi là Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, chúng con xin phó dâng nơi Cha, vận mệnh của thế giới và của từng người nam nữ. Xin Cha đoái nhìn chúng con là những tội nhân, chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, trấn áp mọi sự giữ, và ban cho các dân tộc trên trái đất này, được cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Cha. Ước chi họ luôn tìm được ở nơi Cha, một Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch cho niềm hy vọng. Lạy Cha Hằng Hữu, nhờ Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Con Cha, xin Cha dủ lòng thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác nơi Chúa.

Nguồn: Lòng thương xót Chúa!
http://vagsc.com/Ban%20Tin/Kinh%20LTX%20Chua/Kinh%20Long%20Thuong%20Xot.html