PDA

View Full Version : WEBSITE LỄ SINH GIÁO XỨ TÂN SA CHÂUlesinhtsc
12-02-2012, 09:35 PM
http://i1132.photobucket.com/albums/m571/lesinhtsc03/419565_2248031179890_1821524017_1395553_1179288859_n.jpg

LỄ SINH GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU, GIÁO HẠT CHÍ HÒA, HCM

WEBSITE , XIN MỜI CỘNG ĐOÀN GHÉ THĂM : http://lesinhtsc.com/lesinh/index.php