PDA

View Full Version : Nói Chuyện Với Giới Trẻ (ĐHY Nguyễn Văn Thuận)vũng_nước
21-02-2012, 11:54 AM
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
Nói Chuyện Với Giới Trẻ Tại Đại Hội Thánh Mẫu Năm 2000

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DHY_Nguyen_van_thuan/duc_hong_y_thuan_va_gioi_tre_2000b.mp3