PDA

View Full Version : Đoạn thương ca (Sáng tác: Trần Phương Đông - Thể hiện: Trần Hải Bằng)gioanha
23-02-2012, 10:03 AM
HÂN HẠNH GIỚI THIỆU

Nick name: T Phương Đông trên diễn đàn TCVN.


ĐOẠN THƯƠNG CA
Sáng tác: Trần Phương Đông
Thể hiện: Trần Hải Bằng

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Doanthuongca_Tranphuongdong.mp3

XIN ÂN TÌNH NGÀI
Sáng tác: Trần Phương Đông
Thể hiện: Nguyên Thy

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/XinantinhNgai_Tranphuongdong.mp3

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Doanthuongca_TPD.jpg

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Xinantinhngai_TPD.jpg