PDA

View Full Version : Thư DCCT VN kính gởi Quý Linh Mục Chính Xứ và các Linh Mục Công Giáo Việt NamDonRac
02-09-2008, 05:50 PM
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThaiHa/ThuDCCT.jpg
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThaiHa/ThuDCCT2.jpg
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThaiHa/ThuDCCT3.jpg
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThaiHa/ThuDCCT4.jpg

Link: http://www.chuacuuthe.com/kysu/9497th188.html