PDA

View Full Version : VietCatholic phỏng vấn TGm.Giuse Ngô Quang KiệtThanhCaVN
02-09-2008, 06:29 PM
VietCatholic phỏng vấn TGm.Giuse Ngô Quang Kiệt

(31-08-2008)http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/PhongVan/PhongVanDTGmNgoQuangKiet_VietCatholic.wmv