PDA

View Full Version : Chúa nhật I mùa Chay năm B - năm 2000vũng_nước
26-02-2012, 11:31 AM
Chúa nhật I mùa Chay năm B - năm 2000
T5, 23/02/2012 - 15:37 by thaycuong
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201202/Cn%20I%20c%20b%20images.jpg http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201202/CN%201.mp3

(Audio: Anh Tuấn)
Tin/Bài liên quan:

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Chay năm B (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120223/14794)