PDA

View Full Version : Lược đồ chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 giáo phận đón nhận Tin MừngJB.Lưu Hùng Vương
03-03-2012, 09:54 AM
Để thể hiện chiều kích thiêng liêng, chương trình 7 năm từ 2012 đến 2018 sẽ được tổ chức theo lược đồ 7 ngày trong công trình tạo dựng vũ trụ theo sách Sáng thế, chương 1. Cũng như ngày xưa Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày và ngày thứ bảy Ngài hoàn tất công trình tạo dựng, thì công cuộc canh tân đời sống của mỗi người cũng được thể hiện trong 6 năm, và năm 2018 sẽ là năm sabbát, năm thánh.

Để thể hiện định hướng truyền giáo, trong 6 năm chuẩn bị gần (2012-2018) toàn thể giáo phận sẽ cùng nhau học hỏi và thực hiện giáo huấn truyền giáo của Giáo Hội qua 6 chương của Sắc lệnh truyền giáo Ad Gentes của công đồng Vaticanô II. Những suy tư và thực hành truyền giáo sẽ được khai triển và tiến hành theo hai chu kỳ: 3 năm đầu (2012-2014) hướng về cộng đoàn Kitô hữu, 3 năm sau (2015-2017) hướng về các anh chị em lương dân.

Cùng với việc suy niệm, học hỏi và thực hành Lời Chúa trong Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội, toàn thể giáo phận sẽ cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử trong hành trình 400 năm của giáo phận, với những thuận lợi và khó khăn của hoàn cảnh, nhiệt tâm tông đồ và những hy sinh của các nhà truyền giáo, khuôn mặt tiêu biểu của các chứng nhân, những đường lối tổ chức của các vị chủ chăn, sự tham gia đa dạng của mọi thành phần Dân Chúa, để từ đó rút ra những kinh nghiệm và những bài học quí giá cho cuộc sống đức tin và công cuộc truyền giáo hiện nay.

Chương trình cụ thể được phác họa như sau:

NĂM 2012: SÁM HỐI – THANH TẨY

1. Chiều kích thiêng liêng:

– Ngày thứ nhất trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo nên ánh sáng, Ngài phân rẽ ánh sáng và bóng tối (St 1, 3-5).

– Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Sám hối, đẩy lùi bóng tối tội lỗi và bước đi trong ánh sáng.

2. Định hướng truyền giáo (hướng về cộng đoàn tín hữu):

– Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 1: “Những nguyên tắc giáo thuyết”.

– Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Thời kỳ các thừa sai dòng Tên. Nhân vật tiêu biểu: Chân phước Anrê Phú Yên.

– Giúp anh chị em tín hữu từ bỏ những lầm lạc để bước đi trong ánh sáng.

– Cùng với các giáo phận tại Việt Nam: hiểu biết và sống mầu nhiệm Giáo Hội như là ánh sáng muôn dân.

– Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).NĂM 2013: CỦNG CỐ NIỀM TIN

1. Chiều kích thiêng liêng:

– Ngày thứ hai trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng vòm trời, Ngài gọi cái vòm ấy là “trời” (St 1,4-8).

– Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Hướng lòng về trời và củng cố niềm tin vào Thiên Chúa.

2. Chiều kích truyền giáo (hướng về cộng đoàn tín hữu):

– Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 2: “Chính công việc truyền giáo”.

– Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Đàng Trong trước thời thánh Giám mục Stêphanô Cuénot (1659-1835). Nhân vật tiêu biểu: Đức Cha Lambert de La Motte.

– Củng cố niềm tin của mọi thành phần Dân Chúa..

– Cùng với mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội hoàn vũ sống Năm Đức Tin.

– Cùng với các giáo phận tại Việt Nam: Vun trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong Giáo Hội trên căn bản đức tin.

– Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).NĂM 2014: GIA TĂNG ĐỨC ÁI

1. Chiều kích thiêng liêng:

– Ngày thứ ba trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng mặt đất và truyền cho đất sinh thảo mộc xanh tươi trổ sinh hoa trái theo loại (St 1,9-13).

– Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Cộng đoàn Kitô hữu sinh hoa kết trái bằng cách gia tăng đức ái đối với nhau.

2. Chiều kích truyền giáo (hướng về cộng đoàn tín hữu):

– Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 3: “Các Giáo Hội địa phương”.

– Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Đàng Trong và Đông Đàng Trong dưới thời thánh Giám mục Stêphanô Cuénot (1835-1861). Các nhân vật tiêu biểu: thánh Giám mục Stêphanô, thánh trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông, cha F.X. Nguyễn Do.

– Gia tăng đức ái giữa lòng Giáo Hội địa phương theo khuôn mẫu cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi tại Giêrusalem.

– Cùng với các giáo phận tại Việt Nam: Hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

– Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).NĂM 2015: CHIẾU TỎA NIỀM TIN

1. Chiều kích thiêng liêng:

– Ngày thứ tư trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các tinh tú (St 1,14-19).

– Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Mỗi người trở thành một vì tinh tú soi đường chỉ lối cho kẻ khác.

2. Chiều kích truyền giáo (hướng về lương dân):

– Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 4: “Các nhà truyền giáo”.

– Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Đông Đàng Trong sau thời thánh Giám mục Stêphanô Cuénot (1861-1924). Các nhân vật tiêu biểu: Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn, các thừa sai ngoại quốc, các linh mục Việt Nam và các giáo dân bị sát hại vì đức tin.

– Cùng nhau tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người bằng lời nói và hành động.

– Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).NĂM 2016: CẬY TRÔNG PHÓ THÁC

1. Chiều kích thiêng liêng:

– Ngày thứ năm trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng cá biển chim trời (St 1,20-23).

– Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Chiếu tỏa trước mặt mọi người một niềm tin cậy phó thác vào Thiên Chúa.

2. Chiều kích truyền giáo (hướng về lương dân):

– Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 5: “Tổ chức hoạt động truyền giáo”.

– Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Qui Nhơn từ năm 1924 đến 1975.

– Tìm cách đem lại niềm an ủi và hy vọng cho những người không biết Chúa đang sống trong sầu khổ và thất vọng.

– Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).NĂM 2017: YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

1. Chiều kích thiêng liêng:

– Ngày thứ sáu trong công trình tạo dựng: Thiên Chúa tạo dựng các loài vật trên đất mà chóp đỉnh là con người (St 1,24-31).

– Suy niệm, cầu nguyện và thực hành: Yêu thương phục vụ mọi người vì họ được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa.

2. Chiều kích truyền giáo (hướng về lương dân):

– Học hỏi Sắc lệnh truyền giáo, chương 6: “Sự cộng tác”.

– Học hỏi lịch sử truyền giáo của giáo phận: Giáo phận Qui Nhơn từ năm 1975 đến nay.

– Dấn thân phục vụ và thăng tiến con người toàn diện, không phân biệt, đặc biệt những người nghèo khổ bất hạnh.

– Chương trình hành động cụ thể (các ban sẽ soạn thảo và thực hiện).NĂM 2018: TRI ÂN CẢM TẠ

Cử hành NĂM THÁNH GIÁO PHẬN với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân các tiền nhân.

Ban Nghiên Huấn :

Ban Nghiên Huấn gồm:

Đức Cha Phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính

Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Cha Gioan Võ Đình Đệ

Cha Giuse Lê Kim Ánh

Ban Nghiên Huấn sẽ nghiên cứu và soạn thảo những văn bản hướng dẫn chương trình hành động. Ban Nghiên Huấn cũng sẽ lập ra các ban chuyên trách.

Cuộc họp gợi lên một số ban chuyên trách:

Ban « thần học và lịch sử »
Ban « phong trào sống đạo »
Ban « phụng vụ và thánh nhạc »
Ban « tài chính »
Các ban chuyên trách này được hình thành từ sự phối hợp các ban mục vụ và những nhà chuyên môn ở các thành phần Dân Chúa. Sự phối hợp này sẽ giúp phát huy tính hiệp thông và tham gia cách tích cực trong toàn giáo phận. Từ lý thuyết đến thực hành ; từ kinh nguyện, bài hát đến các phong trào… tất cả phải là tiếng nói « cùng nhau xây dựng giáo phận Qui Nhơn để mừng biến cố trọng đại : NĂM THÁNH 2018 »
www.ghphuyen.com