PDA

View Full Version : Phái đoàn Tòa Thánh thăm Giáo xứ Thuận Phát 29-02-2012c0p3d4ng1u
04-03-2012, 03:41 PM
Sau khi kết thúc Cuộc họp Vòng 3 của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam–Vatican diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng Hai 2012, Phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh đã vào Thành Phố HCM thăm Giáo Phận Saigon.Vào lúc 20g00 ngày 29-02-2012 phái đoàn gồm có Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh; Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền Giáo đã được Đức Hồng Y Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục TGP. Saigon hướng dẫn đến thăm Giáo xứ Thuận Phát, Quận 7.
Mời xem video

http://www.youtube.com/watch?v=FQNKYKx3d9s (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FQNKYKx3d9s)

Thuanphat's blog