PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Têrêsa Mai Thanh ThúyPeter Nguyễn
11-03-2012, 02:16 AM
Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn:
Têrêsa Mai Thanh Thúy

http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/maithanhthuy.jpg

Lạy Chúa, xin cho linh hồn Têrêsa được nghỉ yên muôn đời,
và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Têrêsa


http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/201119244501.pngGiêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

* xin mời xem thêm nội dung ở đây!
http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=7974&page=3

TuyetNgaNguyenThuy
11-03-2012, 03:23 AM
http://3.bp.blogspot.com/-RUZCZRACsjI/TkNFJ4Xu1AI/AAAAAAAAAb0/HTBWpfkeuYE/s1600/rr.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-RUZCZRACsjI/TkNFJ4Xu1AI/AAAAAAAAAb0/HTBWpfkeuYE/s1600/rr.jpg)
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

vanluan
11-03-2012, 07:13 AM
Chúng con cận vì danh Chúa nhân từ xin đoái thương linh hôn Teresa được lên trốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

hongbinh
11-03-2012, 07:16 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

bananaks
11-03-2012, 08:18 AM
Lạy Chúa xin đón linh hồn Teresa vào hưởng nhan Thánh Chúa Amen

hoangtung
11-03-2012, 08:35 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

Trunghieu
11-03-2012, 08:56 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hôn Teresa được lên trốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/201119244501.png

Giu Se PbQuốc
11-03-2012, 08:58 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Têrêsa được lên chốn nghỉ ngơi . Hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen.
Nhân danh Cha và COn và Thánh Thần . Amen.

Angelus
11-03-2012, 09:21 AM
Lạy Chúa, xin đoái thương linh hồn Têrêsa.
Xin đón Têrêsa về bên Người, để đời đời được hưởng nhan thánh Chúa.

nguyenhuong
11-03-2012, 10:47 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

MatTheu Dang Dinh Quyet
11-03-2012, 11:20 AM
Lạy Chúa xin Ngài đón nhận linh hồn Têrêsa

batrinh
11-03-2012, 05:26 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

T-T-T
11-03-2012, 06:07 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRLID4nwlNPSDM_sudKFd-Sb7J9SMx6h4p6-_UCQ5ScXxEWjad

Giêsu Maria Giuse lòng con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse lòng con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse lòng con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

Nganguyen
12-03-2012, 12:17 AM
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_05.gif
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa

dieubui
12-03-2012, 04:18 AM
Lạy Chúa! Chúng con cùng hiệp nhau dâng Chúa lời nguyện cầu cho linh hồn em Têrêsa mới qua đời, xin Chúa sớm đón nhận linh hồn em Têrêsa vào nghỉ yên trong nhà Chúa. Cùng với Mẹ Maria và các Thần, Thánh của Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin. Cậy vì công nghiệp vô cùng của Chúa Giê-su Ki-tô là Con Chúa, Chúa chúng con. Amen
Giê-su, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Têrêsa

Mỹ Huyền
12-03-2012, 08:20 AM
Lạy Chúa! Nếu có thể được xin đưa linh hồn Têrêsa về hưởng phúc cùng Ngài trên Thiên Đàng Amen.
Giêsu Maria Giuse Con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa ạ

huyencoi
12-03-2012, 09:53 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Têrêsa