PDA

View Full Version : 5 chí hướngKaJin
21-03-2012, 12:15 PM
5 chí hướng

Của ăn có thể không cần
Thi hành ý Chúa, hiến thân làm đầu;
Cao sang thì được bao lâu?
Trao dồi nhân đức nhiệm mầu Thánh Linh;
Thảnh Thơi thêm gì tâm linh?
Vâng lời, hiếu thảo hết mình hay hơn;
Ngủ nhiều há được thêm ơn?
Chăm lo học tập đẹp hơn muôn phần;
Đời này ta vốn không cần
Cho đời sau phải là dân nước trời.


KaJin