PDA

View Full Version : CHÚA GIÊSU ĐANG SỐNGcaoduc
07-09-2008, 08:20 PM
CHÚA GIÊSU ĐANG SỐNG - MP3
Bản dịch của Lm Hoàng Minh Tuấn
Người đọc: Giuse Định và Maria Kim

------------Lm Emilianô Tardif một chứng nhân về sự sống động, quyền năng chữa lành và lòng thương xót của của Chúa Giêsu trong đời sống người Kitô Hữu. Sách “Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay”, chính là câu chuyện có thực về Mục Vụ Chữa Lành Kỳ Diệu của Linh mục Emilianô Tardif, một linh mục Dòng Thừa Sai Thánh Tâm được Đặc Sủng Chữa Lành và suốt 25 năm qua đã thi hành mục vụ này trên năm lục địa, 72 quốc gia và hàng chục ngàn người đã nhận được ơn chữa lành qua lời cầu nguyện của cha. Cha đã đúc kết lại tất cả công việc mục vụ chữa lành hiệu lực của cha trong cuốn sách nổi tiếng này, đã được dịch ra 24 thứ tiếng và phát hành hàng triệu cuốn trên thế giới. Cha Tardif không còn ở thế gian nhưng những lời chứng và câu chuyện của cha vẫn tiếp tục được loan đi như một tin vui cho những ai nghi ngờ về sự hiện diện và chữa lành của Chúa Giêsu.


Sưu tầm từ Thanhlinh.net Bai vo (http://thanhlinh.net/)

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/01-CGDS-GThieu.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/01-CGLDTS-LoiNoiDau.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/02-CGDS-DoiLoi.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/03-CGDS-Ch01.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/04-CGDS-Ch02a.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/05-CGDS-Ch02b.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/06-CGDS-Ch02c.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/07-CGDS-Ch03.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/08-CGDS-Ch04.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/09-CGDS-Ch05a.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/10-CGDS-Ch05b.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/11-CGDS-Ch05c.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/12-CGDS-Ch05d.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/13-CGDS-Ch06.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/14-CGDS-Ch07a.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/15-CGDS-Ch07b.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/16-CGDS-Ch07c.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/17-CGDS-Ch08a.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/18-CGDS-Ch08b.mp3

http://thanhcavietnam.info/caoduc/CHUAGIESUDANGSONG/19-CGDS-Ch09.mp3