PDA

View Full Version : Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn cha PhaoloJbdunghoang
09-04-2012, 09:27 AM
Trong niềm tin thác vào Đức Kito Phục Sinh, Gia đình Giáo Phận Bà Rịa kính báo


http://files.myopera.com/ngonnennho/blog/cha%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20ND.jpg


Cha Phaolo Phạm Trọng Phương , chính xứ Nam Đồng, hạt Vũng Tàu đã được gọi về nhà Cha vào ngày Thứ 6 tuần thánh 06.04.2012 sau khi trải qua hành trình 66 năm làm con Chúa và 13 năm linh mục.

Ngài ra đi khi công trình hoàn thiện Ngôi Thánh đường còn dang dở ,giáo xứ Nam Đồng mất đi 1 người Cha thân yêu, luôn chu đoàn bổn phận với đoàn chiên, linh mục đoàn Bà Rịa mất đi một người anh em yêu quí

Ngày hôm nay 09.04.2012 ngày thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh vào lúc 9h Đức cha Tôma đã chủ tế Thánh Lễ an tang cha Phaolo cùng với linh mục đoàn.

Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho Ngài , xin Chúa đón nhận linh hồn Cha vào hưởng vinh phúc với Người trên nước thiên đàng.

phamman
09-04-2012, 10:41 AM
Lạy Cha nhân từ xin Cha thương đón nhận linh hồn Cha Phaolo vào hưởng vinh phúc với Người trên nước thiên đàng. Amen

Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo

Trunghieu
09-04-2012, 10:57 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Cha Phaolo.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Cha Phaolo.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Cha Phaolo.


Xin Đức kitô đã Phục sinh cho Cha dc Phục Sinh với Người

vi.ha70
09-04-2012, 11:02 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo

T-T-T
09-04-2012, 11:14 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô

T Phương Đông
09-04-2012, 11:18 AM
Vì Tình yêu bao la vô bờ của Chúa .
Vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Con .
Vì Cuộc Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ Maria .

Xin cho linh hồn Cha Phaolo , người con tận tụy và tín trung được về hưởng nhan Thánh Chúa !
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng con . Amen .

Mỹ Huyền
09-04-2012, 12:35 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo.

Lạy Chúa! nếu có thể được xin đưa linh hồn Phaolo lên hưởng nhang Thánh Ngài trên nước Thiên Đàng.Amen!

vanluan
09-04-2012, 01:00 PM
Xin Thiên Chúa vì công nghiệp cứu độ của Đức Giesu Kito và lời cầu bầu của Trinh Nữ Maria, sớm đưa linh hồn Cha Phaolo Phạm Trọng Phương về hưởng ánh sáng tôn nhan Ngài.
Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kito, Chúa chúng ta. Amen

dieubui
09-04-2012, 01:46 PM
Lạy Chúa! Chúng con đang kính mừng mầu nhiệm Chúa Chịu Chết và Phục Sinh vinh hiển. Nguyện Chúa xót thương linh hồn linh mục Phaolo Phạm Trọng Dương mà Chúa đã gọi ra đi về với Chúa cũng được sống lại trong vinh quang nước Chúa. Amen
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn linh mục Phaolo.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn linh mục Phaolo.
Giêsu, Maria,Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn linh mục Phaolo.

Angelus
09-04-2012, 02:07 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô.

:(

Rabouni
09-04-2012, 02:34 PM
Lạy Chúa! Chúng con đang kính mừng mầu nhiệm Chúa Chịu Chết và Phục Sinh vinh hiển. Nguyện Chúa xót thương linh hồn linh mục Phaolo Phạm Trọng Dương mà Chúa đã gọi ra đi về với Chúa cũng được sống lại trong vinh quang nước Chúa. Amen
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn linh mục Phaolo.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn linh mục Phaolo.
Giêsu, Maria,Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn linh mục Phaolo.

hoangtung
09-04-2012, 04:08 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo

tạovật
09-04-2012, 06:36 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Linh mục Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Linh mục Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Linh mục Phaolo


http://images03.jaovat.com/ui/11/63/91/1301391595_182146291_1-Hinh-anh-ca--Hoa-khai-truong-hoa-chuc-mng-hoa-cui-hoa-chia-buon-0903978228.jpg

phale
09-04-2012, 07:04 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho linh hồn Linh mục Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
http://images03.jaovat.com/ui/11/63/91/1301391595_182146291_1-Hinh-anh-ca--Hoa-khai-truong-hoa-chuc-mng-hoa-cui-hoa-chia-buon-0903978228.jpg

huyencoi
09-04-2012, 07:29 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolohttp://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

Peter Nguyễn
09-04-2012, 07:37 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/images-6.jpg

Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô.

Yến Châu
09-04-2012, 08:20 PM
Xin cho linh hồn Cha Phaolo , là người con tận tụy và tín trung của Chúa được về hưởng nhan Thánh Chúa trong ánh quang Phục sinh huy hoàng!
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng con . Amen .

Tuancoi
09-04-2012, 08:26 PM
Hiệp lời cầu xin cùng anh chị em trong GĐTC. Nguyện xin Cha từ nhân giàu lòng thương xót cứu rỗi Linh Hồn PhaoLo của chúng con. Amen

nguyenhuong
09-04-2012, 08:27 PM
Lạy Cha nhân từ xin Cha thương đón nhận linh hồn Cha Phaolo vào hưởng vinh phúc với Người trên nước thiên đàng. Amen
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo

myfatherisjesu
09-04-2012, 11:07 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô

matnhungdd
10-04-2012, 07:27 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô

duoc1706
10-04-2012, 09:13 AM
Chúng con cậy vì Danh Thánh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phaolô mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Pepo
10-04-2012, 10:07 AM
Lạy Cha nhân từ xin Cha thương đón nhận linh hồn Cha Phaolo vào hưởng vinh phúc với Người trên nước thiên đàng. Amen

Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo

hoathuytinh_thuthuy
10-04-2012, 02:07 PM
Nguyện xin Chúa mở lượng từ bi đón nhận linh hồn Cha Phao-lô vào hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên đàng. Amen.

haipham
10-04-2012, 09:47 PM
Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo.
Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolo.
Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phao lo.

Nguyện xin Chúa mở lượng từ bi đón nhận linh hồn Cha Phaolo vào hưởng hạnh phúc muôn đời trên nước thiên đàng .Amen !

***_grassgreen_***
11-04-2012, 06:35 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô

NguyenQuocQuan_1990
11-04-2012, 01:27 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô

batrinh
13-04-2012, 05:01 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phaolô