PDA

View Full Version : Văn thư của Đức giám mục giáo phận Kon Tum gửi các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính quyền Việt NamJB.Lưu Hùng Vương
09-04-2012, 03:38 PM
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-Kontum/VanThu_2_GpKontum_t1.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-Kontum/VanThu_2_GpKontum_t2.jpg
Gm Micae Hoàng Đức Oanh

Jbdunghoang
09-04-2012, 09:14 PM
Mọi ngưỡi hãy thêm lời cầu nguyện cho anh chị em chúng ta tại Giáo phận Kon Tum, nhất là tại DakHa