PDA

View Full Version : Video clip: Diễn nguyện 14 Đàng Thánh Giá. Gx Tân Hòa, Gp Ban Mê Thuột.giusephamtrandinh
09-04-2012, 05:40 PM
DIỄN NGUYỆN 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ
TẠI GIÁO XỨ TÂN HÒA - GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT.


Để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Giáo xứ Tân Hòa đã tổ chức buổi diễn nguyện, tái hiện cuộc thương khó của Chúa. Xin mời xem video clip.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/LE/PhucSinh2012/A/10.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/LE/PhucSinh2012/A/12.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/LE/PhucSinh2012/A/14.JPG


http://www.youtube.com/watch?v=TWL5MA6YAkM