PDA

View Full Version : Toàn cảnh tuần thánh - Gx Kẻ SặtHuyCena
12-04-2012, 09:36 AM
Lễ lá (hôm đó đúng ngay ngày bão về. cực lắm)
http://files.myopera.com/langkesat/albums/11391502/P1140001.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11391502/P1130996.JPG

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/551661_2007397601803_1749587057_1024909_1097164587_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/557409_2007397801808_1749587057_1024910_2012030895_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427963_2007398161817_1749587057_1024911_1174684225_n.jpg

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11391502/P1140013.JPG


chầu Thánh Thể - Thứ Năm tuần Thánh

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11428822/P1140078.JPG

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533767_2007398441824_1749587057_1024912_537356731_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380573_2007398761832_1749587057_1024913_1393679425_n.jpg

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11428822/P1140093.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11428822/P1140094.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11428822/P1140097.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF4973.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF4996.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF4999.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF5030.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF5042.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF5055.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF5067.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF5068.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11431392/DSCF5084.JPG

Thứ sáu tuần thánh

Suy tôn thánh giá

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5102.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5104.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5106.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5107.JPG

HuyCena
12-04-2012, 09:37 AM
Tưởng niệm cuộc thương khó

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF3988.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF3989.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF3993.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF4000.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF4003.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF4008.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5185.JPG

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/385769_2007399161842_1749587057_1024914_983384574_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548153_2007400121866_1749587057_1024916_1359059944_n.jpg

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF3969.JPG

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/564118_2007400601878_1749587057_1024917_252187568_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558053_2007401321896_1749587057_1024919_1056320417_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/563132_2007402001913_1749587057_1024921_260638027_n.jpg

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5182.JPG

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/547761_2007402401923_1749587057_1024923_1551984129_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375129_2007403681955_1749587057_1024925_2038592319_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/555386_2007403921961_1749587057_1024926_786155837_n.jpg

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF5195.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF4043.JPG

http://files.myopera.com/langkesat/albums/11439802/DSCF4045.JPG

HuyCena
12-04-2012, 09:38 AM
http://my.opera.com/langkesat/albums/