PDA

View Full Version : Biên bản Hội Nghị Thường Niên kỳ I/2012 HĐGMVNJB.Lưu Hùng Vương
13-04-2012, 07:13 PM
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/Bien%20ban%20HNTN%20ky%20I-2012.jpg
Hội đồng Giám mục Việt Nam