PDA

View Full Version : Thông báo thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Qui NhơnJB.Lưu Hùng Vương
18-04-2012, 07:48 PM
Kính thưa Quý Cha Hạt Trưởng và Quý cha,
http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/04/hien-son.jpg (http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/04/hien-son.jpg)Theo quyết định của Đức Cha chính giáo phận, nay Tòa Giám Mục Qui Nhơn xin trân trọng thông báo đến quý cha hạt trưởng và quý cha một vài thông báo như sau.
1. Về việc thuyên chuyển và nhậm chức ở tại hạt Quảng Ngãi và Phú Yên:
a. Cha Giuse Trương Đình Hiền, cha sở giáo xứ Tuy Hòa, kiêm Hạt trưởng giáo hạt Phú Yên sẽ về làm cha sở Giáo xứ Quảng Ngãi, kiêm Hạt Trưởng giáo hạt Quảng Ngãi.
Thánh lễ và nghi thức nhậm chức do Đức Cha Chính Phêrô chủ sự cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2012 tại Nhà Thờ giáo xứ Quảng Ngãi
b. Cha Phêrô Đặng Son, cha sở giáo xứ Quảng Ngãi, kiêm Hạt trưởng giáo hạt Quảng Ngãi sẽ về làm cha sở giáo xứ Tuy Hòa, kiêm Hạt Trưởng giáo hạt Phú Yên
Thánh lễ và nghi thức nhậm chức sẽ do Đức Cha Chính Phêrô chủ sự cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2012 tại Nhà Thờ giáo xứ Tuy Hòa.
Đức Cha giáo phận xin trân trọng kính mời quý cha hạt và quý cha tham dự lễ đồng tế các thánh lễ trên.
Vp. TGM Qui Nhơn, 17/4/2012
Anrê Huỳnh Tấn Nha
www.ghphuyen.com

JB.Lưu Hùng Vương
27-04-2012, 08:01 AM
Như đã loan tin, sáng hôm qua 26/4/2012 tại nhà thờ Quảng Ngãi, cha Giuse Trương Đình Hiền đã chính thức nhậm chức cha sở kiêm hạt trưởng hạt Quảng Ngãi. Sau đây là vài hình ảnh lễ nhậm chức của cha Giuse Trương Đình Hiền
http://4.bp.blogspot.com/-HRVUPXYq19c/T5k-OZ7KeSI/AAAAAAAAA-o/twnWLsIcgzI/s640/P4260002+(640x480).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SP_czBdaKTU/T5k-jLQKsMI/AAAAAAAAA-w/sypCAaVBUcw/s640/P4260005+(640x480).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2nkjTq-FU7E/T5k-xMW2_YI/AAAAAAAAA-4/eqax9T2xvBc/s640/P4260011+(640x480).jpg

Tân Quản xứ Quảng Ngãi tuyên xưng đức tin
http://2.bp.blogspot.com/-Gs9MrQZfat4/T5k--TAuzXI/AAAAAAAAA_A/LZBGCdL_9QU/s640/P4260012+(640x480).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ENz9O8s7c6k/T5k_R3-5_YI/AAAAAAAAA_I/hzTZCsVW2xE/s640/P4260015+(640x480).jpg
Mở cửa Nhà Tạm…
http://2.bp.blogspot.com/-zl98-BpvE84/T5k_t01qKcI/AAAAAAAAA_Q/-DNunsZ1tMw/s640/P4260029+(640x480).jpg
Cựu Quản xứ Phêrô Đặng Son cám ơn Đức Cha, Quý Cha và từ biệt giáo dân
http://3.bp.blogspot.com/-VxDxtb-92rQ/T5k_8GHfbBI/AAAAAAAAA_Y/tk1FlVTHpGc/s640/P4260007+(640x480).jpg
Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn ban huấn từ