PDA

View Full Version : Xin cầu cho linh hồn: Maria mới qua đời.Peter Nguyễn
03-05-2012, 09:53 PM
Xin cả nhà hiệp ý với tang quyến của TV.Soibun cầu cho linh hồn Maria mới qua đời.
(bà Maria là bà ngoại của TV.Soibun)

http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/phanuu4.gif

Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria


Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành, đoái thương sớm cho bà Maria được hưởng Tôn Nhan.
* Xin chia buồn cùng Soibun và Tang Quyến.

hongbinh
03-05-2012, 09:56 PM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

huyencoi
03-05-2012, 10:04 PM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

Toilaketoiloi
03-05-2012, 10:16 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/NH081.jpg

Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

Trunghieu
03-05-2012, 10:17 PM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

phale
04-05-2012, 05:31 AM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

TuyetNgaNguyenThuy
04-05-2012, 06:01 AM
http://3.bp.blogspot.com/-UOsZfzcntsU/TpmCHJeiz2I/AAAAAAAAAzw/-E6fEH8LO8k/s320/l524.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-UOsZfzcntsU/TpmCHJeiz2I/AAAAAAAAAzw/-E6fEH8LO8k/s1600/l524.jpg)

Xin được hiệp ý cùng toàn thể anh chị em trong diễn đàn TCVN ,cầu nguyện và chia buồn cùng TV.Soibun

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ .Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen!

myfatherisjesu
04-05-2012, 06:12 AM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ .Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen!

ksphuonglk
04-05-2012, 07:24 PM
http://3.bp.blogspot.com/-UOsZfzcntsU/TpmCHJeiz2I/AAAAAAAAAzw/-E6fEH8LO8k/s320/l524.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-UOsZfzcntsU/TpmCHJeiz2I/AAAAAAAAAzw/-E6fEH8LO8k/s1600/l524.jpg)

Xin được hiệp ý cùng toàn thể anh chị em ,cầu nguyện và chia buồn cùng Soibun

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ .Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen!

haipham
04-05-2012, 07:28 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

Damsan
04-05-2012, 07:46 PM
Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa linh hồn Maria đã qua đời, mà tha phần phạt do các hành vi bất chính của Linh hồn Maria, khi còn sống Linh hồn Maria đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết Linh hồn Mariavới cộng đòan tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho linh hồn Maria được sum họp với hàng ngũ các thánh mà ca tụng Chúa muôn đời. Amen

Rabouni
04-05-2012, 08:25 PM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria


Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành, đoái thương sớm cho bà Maria được hưởng Tôn Nhan.

nhột nhột
05-05-2012, 09:08 PM
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi linh hồn Maria

Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành, đoái thương sớm cho bà Maria được hưởng Tôn Nhan.

nguyenhuong
05-05-2012, 11:56 PM
Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa linh hồn Maria đã qua đời, mà tha phần phạt do các hành vi bất chính của Linh hồn Maria, khi còn sống Linh hồn Maria đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết Linh hồn Mariavới cộng đòan tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho linh hồn Maria được sum họp với hàng ngũ các thánh mà ca tụng Chúa muôn đời. Amen