PDA

View Full Version : Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về Ơn Toàn Xá cho các tín hữu Công giáo hành hương Nhà thờ Phát DiệmDamsan
04-05-2012, 05:58 PM
TOÀ GIÁM MỤC PHÁT DIỆM
175 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
Tel: (84) 30.3862 058; Fax. (84) 30.3862 724; Email:tgmpdiem@gmail.com (tgmpdiem@gmail.com)

Ngày 02-5-2012

THÔNG BÁO
Quần thể nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm không phải là điểm du lịch tâm linh, nhưng là nhà thờ Công giáo có giá trị văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật cao được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.Hiện nay số tín hữu đi hành hương ngày càng tăng, trong số đó, nhiều người đến viếng Quần thể nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm. Để các tín hữu nhận được ơn ích thiêng liêng và tiến triển trong đời sống đức tin, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban ơn Toàn Xá cho các tín hữu đi hành hương đến viếng nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm, với các điều kiện sau đây:1- Xưng tội và rước lễ.2- Tham dự một nghi thức đạo đức để tôn vinh Đức Mẹ, hoặc dành ít phút suy niệm đạo đức.3- Đọc một kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính.4- Khẩn cầu với Đức Mẹ.5- Có thể nhường ơn Toàn Xá này cho các linh hồn trong luyện ngục. Ước mong đặc ân này góp phần thăng tiến đời sống đức tin của Dân Chúa.(Đính kèm Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao)
Tòa Giám mục Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-PhatDiem/ToanXa_PDiem_TBao.png

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-PhatDiem/ToanXa_PDiem_SLenh.png