PDA

View Full Version : Trao tác vụ Phó tế ngày 26-5-2012 Tổng giáo phận Tp.HCMGia Nhân
11-05-2012, 08:00 PM
Trao tác vụ Phó tế ngày 26-5-2012 http://vi.chatamvn.com/cache/com_zoo/images/05-05-2012%2002_e057d16d8186d0bacc8b833d70a6f9f8.jpg (http://thanhcavietnam.us/tin-tuc/ghvn/item/trao-tac-vụ-pho-tế-ngay-26-5-2012)
http://vi.chatamvn.com/cache/com_zoo/images/05-05-2012%2003_7c3e6608822037dc2632330de5121bca.jpg (http://thanhcavietnam.us/tin-tuc/ghvn/item/trao-tac-vụ-pho-tế-ngay-26-5-2012)


http://vi.chatamvn.com