PDA

View Full Version : YOUCAT- Giáo lý Công Giáo cho người trẻ: Phần HaiCaohuong
15-05-2012, 01:38 PM
YOUCAT - Phần Hai - Kinh Tin Kính của người Ki-tô giáo
Kinh Tin Kính của người Ki-tô giáo

25 Tại sao niềm tin cần có những định nghĩa và những công thức?
Trong niềm tin vấn đề không chỉ là những lời nói trống không, nhưng nó liên hệ đến thực tại của niềm tin. Trong giáo hội, những công thức tuyên xưng niềm tin dần dần được hình thành rõ rệt qua thời gian. Nhờ những công thức này chúng ta có thể hình dung, biểu lộ, học thuộc, truyền đạt, cử hành và sống thực tại niềm tin. [170-174]
Không có những hình thức rõ rệt thì nội dung của niềm tin sẽ dần dần mờ nhạt đi. Vì thế giáo hội coi trọng những công thức nhất định, những câu, chữ rõ ràng trong đó thường phải rất vất vả mới có được, để qua đó bảo vệ sứ điệp của Đức Ki-tô trước những sự hiểu lầm và những sai lạc cố ý. Những công thức của niềm tin cũng rất quan trọng khi niềm tin của giáo hội được dịch ra trong những nền văn hóa khác nhau và phải giữ lại căn tính của nó. Bởi vì niềm tin chung là nền móng cho sự hiệp nhất của giáo hội.

26 Vậy kinh tin kính là gì?
Kinh tin kính là công thức ngắn gọn diễn tả niềm tin, công thức đó giúp cho những người tín hữu có một tuyên xưng chung thống nhất. [185-188, 192-197]
Những công thức ngắn gọn đó đã có trong các thư của thánh Phaolô. Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ trong thời kỳ sơ khai của giáo hội có một giá trị đặc biệt, bởi vì nó được nhìn nhận là công thức tóm tắt của các Thánh Tông Đồ. Kin Tin Kính của công đồng Nicea có một ý nghĩa to lớn vì nó được hình thành từ những công đồng lớn của các giáo hội lúc đó còn chưa phân rẽ (Nicea 352, Constantinôp 381) và cho đến ngày hôm nay nó là nền tảng chung cho các Kitô hữu ở Đông Phương và Tây Phương.

27 Các Kinh Tin Kính được hình thành như thế nào?
Các kinh Tin Kính xuất phát từ Chúa Giêsu, Đấng đã truyền lệnh cho các Thánh Tông Đồ rửa tội cho những người gia nhập hội thánh. Khi rửa tội, các Ngài yêu cầu người lãnh nhận phép rửa tuyên xưng vào một niềm tin nhất định, đó là niềm tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Chúa Ba Ngôi). [188-191]
"Tế bào gốc" của tất cả những công thức tuyên xưng về sau đó là sự xác tín vào Chúa Giêsu và mệnh lệnh truyền giáo của Ngài. Lệnh truyền đó là: "Hãy đi đến các dân, và hãy làm cho mọi người trở nên môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần" (Mt 28,19). Tất cả những sự tuyên xưng niềm tin của giáo hội là sự khai diễn niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Tất cả đều bắt đầu với niềm xác tín vào Chúa Cha, Đấng tạo dựng và gìn giữ, sau đó những công thức đó liên hệ đến Chúa Con, qua Ngài thế giới và chính chúng ta đã tìm được ơn giải thoát, rồi đi đến sự xác tín vào Chúa Thánh Thần, Đấng là sự hiện diện của Thiên Chúa trong giáo hội và trong thế giới.

27 Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ đọc như thế nào?
Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôn tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen

28 Kinh Tin Kính
Kinh Tin Kính theo công đồng Nicea
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa cha và Đức Chúa Con mà ra.
Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con; Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen

Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô
là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,
sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôn tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen

Ban Giáo lý Gp BMT
Nguồn: gxvinhhuong.net (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Youcat-Giao-ly-Cong-giao-cho-nguoi-tre/YOUCAT-Phan-Hai-Kinh-Tin-Kinh-cua-nguoi-Ki-to-giao-1456/)