PDA

View Full Version : Lễ Cung hiến Thánh đường Kẻ Văn, hạt Quảng Trị, TGP HuếJB.Lưu Hùng Vương
18-05-2012, 11:29 AM
Lễ Cung hiến Thánh đường Kẻ Văn, hạt Quảng Trị, TGP Huế

http://youtu.be/EhUReoQ59ZU