PDA

View Full Version : Ơn gọi đời conagapaw
20-05-2012, 04:38 PM
ƠN GỌI ĐỜI CON

Chúa ơi! Bấy nhiêu năm đời con,
Với bao thăng trầm, vẫn sắt son,
Theo Ngài, đường tình con cứ bước.
Sa mạc trần gian Ngài gọi vào,
Ơn gọi làm người, Ngài trao hết,
Ơn gọi con Chúa, Ngài thông cho
Nghĩa thiết với Ngài được nên trọn
Cánh tay nối dài mãi một lòng.

Chúa ơi! Bấy nhiêu năm đời con,
Với bao thăng trầm, vẫn sắt son,
Theo Ngài, đường tình con vẫn bước.
Khuê phòng thánh hiến Ngài gọi hồn,
Cho con cùng Ngài được kết ước,
Ân huệ tình yêu Ngài thông cho.
Nương ẩn nơi Ngài mãi hy vọng,
Cánh tay nối dài tỏ một lòng.

Piô Phan Văn Tình, CMS.

paulinothanh
03-07-2012, 10:30 AM
xin chao! lam tho hay xin chi giao vơi