PDA

View Full Version : XIN CHÀO CÁC BẠN, TÔI ĐI TÙ ...littlewave
12-09-2008, 09:06 PM
XIN CHÀO CÁC BẠN, TÔI ĐI TÙ ... (Đức Cha F.X.Nguyễn Văn Sang)
http://www.chuacuuthe.com/chiase/9447tu.html

littlewave
17-09-2008, 04:07 PM
Cùng nhau vào tù (http://www.chuacuuthe.com/chiase/9442tu.html) (Nắng Saigon)

http://www.chuacuuthe.com/chiase/9442tu.html

Thư ngỏ ĐGM Thái Bình gởi Lm Chính xứ, tu sĩ và giáo dân Xứ Thái Hà (http://www.chuacuuthe.com/chiase/9441sang.html)

http://www.chuacuuthe.com/chiase/9441sang.html