PDA

View Full Version : Nhân sinh khắc khoảiagapaw
23-05-2012, 04:50 PM
NHÂN SINH KHẮC KHOẢI

Bọt bèo nhân sinh kiếp đổi thay,
Lo âu khắc khoải lòng người ta,
Chán nản mỏi gối chùn chân bước,
Cứ đi, đi mãi, mãi đi hoài.

Thao thức nẻo mô về Tuyệt Đối,
Phủ phục nguyện cầu mãi không thôi,
Tình về bến tâm vui ngày hội,
Thiên đàng hạnh phúc nay đã rồi.

Piô Phan Văn Tình, CMS.