PDA

View Full Version : Giải đáp thắc mắc: Bản dịch Kinh Thánh Latin Vugatavũng_nước
28-05-2012, 01:28 PM
Giải đáp thắc mắc: Bản dịch Kinh Thánh Latin Vugata

CN, 27/05/2012 - 16:17 by chiencong
Trình bày:
Linh Tiến Khải

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201205/h5.jpg
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Kinh_Thanh/Vutaga.mp3

Giải đáp thắc mắc: Bản dịch Kinh Thánh Latin Vugata (http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201205/5 Giai dap thac mac ton giao lien quan den ban dich kinh thanh latin vutaga do linh tien khai trinh bay vatican ngay 27-5-2012.mp3)