PDA

View Full Version : Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn: Truyền chức Phó tế 2012JB.Lưu Hùng Vương
30-05-2012, 11:01 AM
Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn: Truyền chức Phó tế 26/5/2012


http://youtu.be/wsk8mv9fyJg