PDA

View Full Version : Xin chuyển hai bài háthoang trung
15-09-2008, 06:33 AM
Vì không rành kỹ thuật Computer, nên mày mò mãi mà không tìm được những bài hát của mình. Xin chỉ giúp

DonRac
15-09-2008, 07:02 AM
Xin chào Nhạc sỹ,

Các bài hát của Nhạc sỹ ở diến đàn phần giới thiệu Bản nhạc:

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=1236

Ps: Còn 2 Bản nhạc PDF, Nhạc sỹ gửi nhưng vì bận quá chúng tôi sẽ đưa lên sau, xin cáo lỗi!