PDA

View Full Version : Linh mục đoàn các giáo phận Lạng Sơn và Bắc Ninh tham dự thường huấn chungVinam
11-06-2012, 06:24 AM
Linh mục đoàn các giáo phận Lạng Sơn và Bắc Ninh
tham dự thường huấn chung (http://www.chuacuuthe.com/archives/32631)

VRNs (10.06.2012) - Bắc Ninh – Chiều ngày 04.06.2012, linh đoàn của các giáo phận Lạng Sơn và Bắc Ninh đã có mặt đông đủ tại Toà giám mục Bắc Ninh, để chuẩn bị bước vào kỳ thường huấn kéo dài hơn hai ngày (từ chiều ngày 04 – 06.06.2012). Chủ đề của kỳ thường huấn chung năm nay là về mục vụ hôn nhân theo giáo luật, do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, chuyên gia Giáo luật đảm nhận phần hướng dẫn.
Theo website giáo phận Bắc Ninh cho biết, ngày đầu tiên dành để các mục tử chia sẻ những ưu tư mục vụ và những thao thức chung của cả hai giáo phận. Đây cũng là dịp để các linh mục hai giáo phận làm quen và sống tình huynh đệ với nhau. Ngày thứ hai của kỳ thường huấn, Đức giám mục Lạng Sơn bắt đầu ngay với những vấn đề quan trọng của mục vụ hôn nhân, liên quan đến Giáo luật.
Đức cha Giuse đã trình bày:

1. Để Bí tích Hôn phối thành sự phải có những điều kiện
- Một là một nam một nữ đã rửa tội.
- Hai là có tự do kết hôn, không bị ép buộc cũng không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật Hội Thánh
- Ba là phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn.
- Bốn là cử hành theo thể thức của Hội Thánh.

2 – Các ngăn trở hôn nhân
- Một là chưa đủ tuổi kết hôn
- Hai là bất lực, không thể sinh hoạt vợ chồng.
- Ba là còn bị ràng buộc bởi hôn phối trước.
- Bốn là khác tôn giáo.
- Năm là chức thánh.
- Sáu là khấn dòng.
- Bảy là bắt cóc.
- Tám là tội mưu sát phối ngẫu.
- Chín là có họ máu.
- Mười là có họ kết bạn.
- Mười một là công hạnh.
- Mười hai là pháp tộc.

3 – Những trường hợp nào thiếu sự tự do ưng thuận kết hôn
- Một là không có đủ trí khôn.
- Hai là thiếu trầm trọng trí phán đoán về những quyền lợi và nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân.
- Ba là vì tâm thần không thể đảm nhận những nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân.
- Bốn là vô tri, không biết hôn nhân là gì.
- Năm là lầm lẫn về người, hoặc về phẩm cách của người phối ngẫu.
- Sáu là lường gạt.
- Bảy là giả vờ ưng thuận, nhưng thực sự không muốn.
- Tám là ưng thuận với điều kiện về tương lai.
- Chín là ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/Canhan/DCLangSon/01.jpg
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục lạng Sơn & Cao Bằng

Ngày thứ ba, Đức giám mục Lạng Sơn trình bày về Đặc ân Phaolô và Phêrô theo Giáo luật đối với những người tái hôn.
Theo đó, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân trình bày những nét chính như sau:

1 – Để áp dụng đặc ân của Thánh Phaolô phải hội đủ hai điều kiện sau đây
- Người tân tòng phải được rửa tội trước thời gian kết hôn lần thứ hai.
- Người vợ hay chồng ngoại đạo là người tự ý bỏ ra đi, hay ít ra là vì không thể sống thuận hòa được nên người đã rửa tội bắt buộc phải ra đi.
Những trường hợp sau đây có thể áp dụng đặc ân Thánh Phaolô:
a. Một người Công Giáo muốn kết hôn với một người tân tòng Công Giáo, nhưng người tân tòng này trước kia đã kết hôn với một người chưa rửa tội bao giờ và hiện nay họ không còn sống chung với nhau nữa.
b. Một người Công Giáo muốn kết hôn với một người tân tòng (rửa tội vào một Giáo Hội Kitô Giáo không phải là Công Giáo), người tân tòng này trước kia đã kết hôn với một người chưa rửa tội bao giờ và hiện nay họ không còn sống chung với nhau nữa.
c. Một người tân tòng Công Giáo, trước kia đã lập gia đình với một người chưa rửa tội bao giờ, nhưng hiện nay không còn sống chung nữa, muốn kết hôn với một người Công Giáo.
d. Một người tân tòng Công Giáo, trước kia đã lập gia đình với một người chưa rửa tội bao giờ, nhưng hiện nay không còn sống chung nữa, muốn kết hôn với một người không phải là Công Giáo.

2 – Những điều kiện để đặc ân Thánh Phaolô được ban cách hữu hiệu, phải hội đủ ba điều kiện tuyệt đối (sine quibus non) sau đây
- Trong suốt thời gian hôn phối, chỉ có một trong hai người được rửa tội.
- Không chung sống với nhau nữa, sau khi người thứ hai ngẫu nhiên cũng rửa tội.
- Người vợ hay chồng không rửa tội, ủy thác toàn quyền cho người đã rửa tội quyền theo đạo, quyền rửa tội cho con cái, quyền giáo dục con cái theo Công Giáo…Việc ủy thác này phải làm bằng chứng.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/Canhan/DCLangSon/02.jpg

Quý Cha thuộc hai giáo phận tham dự thường huấn cách tích cực

Những điều kiện khác:
Gia đình đã tan vỡ, không còn cơ hội hàn gắn.
Không tạo gương mù, gương xấu, nếu kết hôn lần sau đó.
Ðương sự không phải là người gây ra sự tan vỡ gia đình cũ. Người Công Giáo mà đương sự sắp kết hôn với, cũng không phải là người chủ động tạo nên sự tan vỡ gia đình đó.
Phải báo cho người vợ hay chồng bị bỏ rơi, nếu có thể được và người đó không chống đối với những lý do chính đáng.
Ðương sự chấp nhận việc giáo dục những đứa con đã sinh ra do hôn phối trước đó.
Phải dự liệu chu cấp cho người vợ hay chồng bị bỏ rơi, hoặc những đứa con, theo lẽ công bằng tự nhiên.
Người Công Giáo mà đương sự sắp kết hôn với phải sống theo tinh thần đức tin và săn sóc gia đình mới sắp được thành lập.
Nếu người đương sự sắp lập gia đình với, chưa rửa tội, việc rửa tội nên được thực hiện càng sớm càng tốt.
Được biệt giáo phận Bắc Ninh được thành lập vào ngày 29 tháng 5 1883, hiện nay giáo phận này có địa giới là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc. Giám mục đầu tiên là Antonio Colomer Lễ, giám mục hiện nay là Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
Toà giám mục Bắc Ninh và nhà thờ chánh được đặt ở phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh.