PDA

View Full Version : Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm Bvũng_nước
13-06-2012, 09:05 AM
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm B

CN, 10/06/2012 - 13:25 by chiencong
Trình bày:
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201206/MMC B.jpg
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/leminhmauthanh.mp3

(Audio: Anh Tuấn)

Tin/Bài liên quan:

Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B (http://thanhcavietnam.us/baiviet-tintuc/20120609/16628)