PDA

View Full Version : Giáo xứ Cồn Trên (Giáo phận Long Xuyên)Gia Nhân
17-06-2012, 09:07 PM
Giáo Phận Long Xuyên

Giáo Xứ Cồn Trênhttp://www.canhdongtruyengiao.net/NhipSongQuanhTa/GiaoPhanLongXuyen/GiaoHatChoMoi/giaoxucontren/giaoxu%20contren.jpg

Nhà thờ Giáo xứ Cồn Trên
Giáo hạt Chợ Mới
Địa chỉ : Tấn Hoà, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Chánh xứ : Linh mục Tôma Nguyễn Văn Mân
0909.376.711 // lmtomaagg@yahoo.com
Tel

076.3880.056

076.2215.802

E-mailNăm thành lập

1900


Số giáo dân


Giờ lễ

Chúa nhật :
Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận : Tư liệu : Lược sử Giáo xứ (http://thanhcavietnam.net/forum/#Lược sử Giáo xứ) - Hình ảnh Giáo xứ (http://thanhcavietnam.net/forum/#Hình ảnh Giáo xứ)- Tin tức sinh hoạt

Lược sử Giáo xứ


1. Địa chỉ :Nhà thờ Cồn Trên, Tấn Hoà, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.Cha Tôma Nguyễn Văn Mân, NT. Cồn Trên, Tấn Hoà, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.ĐT : 076.3880.056 - 076.2215.802; 0909.376.711 // lmtomaagg@yahoo.com
2. Lịch sử hình thành & phát triển :* Năm 1890 có mấy gia đình công giáo sống giữa những gia đình lương dân trên Cồn Bà Sang, sau đổi thành Cồn Trên.
* Năm 1900 dựng nhà thờ lá. Vì nạn đất lở, giáo dân phân tán dần, còn nhà thờ thì phải di dời xuống.
* Năm 1963 một nhà thờ xây khang trang nhận thánh bổn mạng là Antôn Pađua, nhưng 15 năm sau cũng đã lở tới.
* Ngôi nhà hiện nay được xây dựng năm 1978 và trong tương lai có thể được thay thế bằng một ngôi nhà thờ mới lớn hơn.
* Năm 2007, bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới, vì đất lại lở tới.
* Ngày 19/06/2008, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã Chủ sự lễ Khánh thành Nhà thờ mới.

ĐỨC BÀ CỒN TRÊN
* Chức năng Mẹ Chung của Đức Maria được Cồn Trên tôn vinh và làm sáng tỏ qua việc viếng Đức Bà từ năm 1955.
* Hằng tháng vào ngày 10 âm lịch lương giáo gần xa đến viếng. Đặc biệt hằng năm vào ngày 10 tháng 10 âm lịch là Đại Lễ Viếng Đức Bà.
* Nhiều người đã được ơn đúng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định: "vô số đền thờ khắp thế giới minh chứng những phép lạ được thực hiện nhờ ân sủng qua sự can thiệp của Đức Maria, Mẹ Chúa và Mẹ chúng ta.”(Osservatore Romano số 20 ngày 14/5/1997)


* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên (http://www.gplongxuyen.net/index.htm)