PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Cha Cursillista Augustine Nguyễn Đức Thụonggiachonggay_99
26-06-2012, 01:59 PM
Xin kính tin qúy anh chị được rõ: Cha Cursillista Augustine THỤ, nguyên quản nhiệm CĐCGVN tại Adelaide – Ngài thuộc dòng Tên, là cháu Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch – đang làm việc tại Melbourne.

Cha vừa từ trần sáng nay lúc 9.30 Am Thứ ba 26/6/2012 tại bệnh viện VIC, sau ít ngày nằm tại đây vì tai biến mạch máu não.

Các chi tiết khác sẽ được kinh báo qúy anh chi ngay sau khi được cập nhật.

Chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho Cha Augustino thân yêu.

From Thang nguyen – (02) 9711 8534 & 0488 988 946

khanhhang
26-06-2012, 03:47 PM
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cursillista Augustine!
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cursillista Augustine!
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cursillista Augustine!

haipham
26-06-2012, 03:52 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Cha Cursillista Augustine được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen .

Giê-su , Maria , Giuse con mến yêu , xin thương cứu rỗi linh hồn Cha Cursillista Augustine .
Giê-su , Maria , Giuse con mến yêu , xin thương cứu rỗi linh hồn Cha Cursillista Augustine .
Giê-su , Maria , Giuse con mến yêu , xin thương cứu rỗi linh hồn Cha Cursillista Augustine .

phale
26-06-2012, 03:54 PM
Giêsu Maria Giuse! xin thương xót linh hồn Cha Cursillista Augustine!
Giêsu Maria Giuse! xin thương xót linh hồn Cha Cursillista Augustine!
Giêsu Maria Giuse! xin thương xót linh hồn Cha Cursillista Augustine!

Peter Nguyễn
26-06-2012, 04:39 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/cross5.jpgNguyện xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến
linh hồn Cha Augustino sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.

T Phương Đông
26-06-2012, 07:47 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !

Vinam
26-06-2012, 10:11 PM
R.I.P.

Xin Thành thật chia buồn cùng:
Đại gia đình Cursillo Liên bang Úc châu
Phong trào Cursillo Nam Úc
Đại gia đình Linh tông-Huyết tộc của
Cố LM Augustino Nguyễn Đức Thụ

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LinhTinh/PhanUu/01.jpg
NGUYỆN XIN THẦY CHÍ THÁNH
DÌU ĐƯA LINH HỒN AUGUSTINO,
NGƯỜI CHA THÂN YÊU CỦA CHÚNG CON
VỀ CHỐN THIÊN ĐÀNG HẠNH PHÚC NGÀN ĐỜI

dieubui
27-06-2012, 01:54 AM
Xin Chúa xót thương và sớm đón nhận linh hồn Cha Augustine mới qua đời được về nghỉ yên bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giê-su Ki-tô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Giê-su, Maria, Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn cha Augustine
Giê-su, Maria, Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn cha Augustine.
Giê-su, Maria, Guse xin thương cứu rỗi linh hồn cha Augustine.

TuyetNgaNguyenThuy
27-06-2012, 02:25 AM
http://2.bp.blogspot.com/-yFb2fpiOjiQ/TkNGoeEB8aI/AAAAAAAAAcY/dx6e-9j_Nvg/s320/0k8us0br.gif (http://2.bp.blogspot.com/-yFb2fpiOjiQ/TkNGoeEB8aI/AAAAAAAAAcY/dx6e-9j_Nvg/s1600/0k8us0br.gif)
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !

onggiachonggay_99
27-06-2012, 07:23 AM
Youtube. Những chia sẻ sau cùng của cha Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ vào ngày 3/6/2012


Xin chúa thương linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ sớm về hưởng nhan nước Chúa.


Cha vừa mất sáng nay Thứ Ba 26-6-2012 tại Melbourne Úc Châu, Hưởng Thọ 76 Tuổi.

http://youtu.be/icbFaIE8gqo
(http://youtu.be/icbFaIE8gqo)
http://www.youtube.com/watch?v=icbFaIE8gqo&feature=youtu.be

nguyenhuong
27-06-2012, 07:42 AM
Xin Chúa xót thương và sớm đón nhận linh hồn Cha Augustine mới qua đời được về nghỉ yên bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giê-su Ki-tô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

batrinh
27-06-2012, 08:07 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino !http://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_05.gif

http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/cross5.jpg

DonRac
28-06-2012, 08:32 AM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu,
xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ.
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu,
xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ.
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu,
xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ.

Xin Thầy Chí Thánh quan phòng Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ.


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!


:77::77::77:

NguyenNgocHieu
28-06-2012, 09:59 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

Ngọc Lục Bảo
28-06-2012, 04:31 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino

nhột nhột
28-06-2012, 05:00 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/cross5.jpg

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Cha Augustino.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Cha Augustino.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Cha Augustino.

forget_me_not
28-06-2012, 08:39 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha Cố Cursillista Augustino Nguyễn Đức Thụ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Cha Augustino

Sophanmocoi
30-06-2012, 07:52 AM
http://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_05.gifhttp://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/cross5.jpg
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cursillista Augustine!
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cursillista Augustine!
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh hồn Cha Cursillista Augustine!

Vinam
04-07-2012, 08:54 PM
(http://youtu.be/qw72Mvyco-w)Video Lễ tang Cha cố Augustino Nguyễn Đức Thụ

(http://youtu.be/rZnb85VkfZ4)[/URL]http://www.youtube.com/watch?v=qw72Mvyco-w&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=qw72Mvyco-w&feature=youtu.be)
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=rZnb85VkfZ4&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=rZnb85VkfZ4&feature=youtu.be)