PDA

View Full Version : Giáo phận Phú Cường và giáo phận Qui Nhơn có Tân giám mục Chính tòaJB.Lưu Hùng Vương
02-07-2012, 02:34 PM
Giáo phận Phú Cường và giáo phận Qui Nhơn có Tân giám mục Chính tòa

http://hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Thumb_42751.png (http://hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Full_42751.png)


Giáo phận Phú Cường và giáo phận Qui Nhơn có Tân giám mục Chính tòa
WHĐ (01.07.2012) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến vào hôm qua, 30 tháng Sáu 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo:
– Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Phú Cường (Việt Nam) của Đức giám mục Phêrô TrầnĐình Tứ, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo luật*.
Kế nhiệm ngài là Đức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục phó giáo phận Phú Cường.
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/DGM_Khoi_Tuoc.jpg

– Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Qui Nhơn (Việt Nam) của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo luật*.
Kế nhiệm ngài là Đức giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Qui Nhơn.
(Nguồn: press.catholica.va (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29428.php?index=29428&lang=en))