PDA

View Full Version : Giáo xứ Bến Dinh chuẩn bị chào đón Đức TGM Leopoldo Girellilyhung
09-07-2012, 07:47 PM
Giáo Xứ Bến Dinh chuẩn bị chào đón Đức TGM Leopoldo Girelli


http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1315037916.jpg (http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1315037916.jpg)
Đức TGM Leopoldo Girelli


Ngày 13-01-2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức TGM Leopoldo Girelli làm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam. Đây là một tin vui cho Giáo Hội Việt Nam. Từ đó đến nay, Đức TGM đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm mục vụ các giáo phận miền Bắc, Trung, Nam.


nhà thờ Bến Dinh nằm trên xã Tân Hòa_Thanh Bình_Đồng Tháp

GXBD : 09/7/2012 Đúng theo chương trình dự kiến, vào lúc 9 giờ 30, ngày 11/07/2012, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, vị Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đặt chân đến Gx Bến Dinh_Giáo Hạt Cù Lao Tây_Giáo Phận Mỹ Tho, bắt đầu chuyến viếng thăm và gập gỡ Giáo Dân các Giáo Xứ thuộc Tỉnh Đồng Tháp. Đây là lần đầu tiên tại Gx Bến Dinh nói riêng và giáo hạt Cù Lao Tây nói chung. Được biết,Thánh Lễ xong,Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sẽ chia tay GX Bến Dinh,sau đó Ngài về Giáo Phận Mỹ Tho.

Trước và sau Thánh lễ gồm có 3 phần chính :

Phần I : Chào đón và rước Đức TGM Leopoldo Girelli từ cửa ngõ giáo đường vào nhà thờ viếng Chúa, sau đó Đức TGM Leopoldo Girelli và các quý Cha vào nhà xứ thay đồng phục.


Phần II : Đức TGM Leopoldo Girelli Làm phép đài Dức Mẹ.

Phần III : Cử hành thánh lễ tại đài Đức mẹ, Do Đức TGM Leopoldo Girelli và Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc chủ sự,cùng đồng tế với khoản 40 Linh Mục trong tình Đồng Tháp


Kết thúc buổi Thánh lễ TGM cùng với các quý cha dùng bữa cơm thân mặt tại nhà xứ,sau cùng ngài TGM Leopoldo Girelli về giáo phận Mỹ Tho.

Với niềm hân hoan chào đón Đức TGM Leopoldo Girelli lần đầu tiên thăm GX Bến Dinh, cộng đoàn và toàn thể bà con trong GX cùng đồng hành gòm có Cha Sở và Cha Phó bất tay nhau vào công việc Xây Dựng lại ( đài Đức Mẹ ),sữa chữa,dọn dẹp, làm đẹp lại ngôi Thánh Đường. Với nhiều việc phải làm, mọi người đều biết được ý thức và trách nhiệm,nên cùng nhau chung sức,có những Anh Em làm ngày cả đêm,và cũng có người thì góp công,người thì góp của,để cho việc chuẩn bị hoàn thành tốt đẹp.


Dưới đây là hình ảnh bà Con trong giáo xứ với công việc chuẩn bị.http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218188221.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218188221.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218181448.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218181448.jpg)
Đài Đức Mẹ sẽ hoàn thành ngay ngài 11/7http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181818117.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181818117.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181821623.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181821623.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181825388.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181825388.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218182897.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218182897.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181831442.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181831442.jpg)http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181834971.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181834971.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181838102.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181838102.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181841601.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181841601.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181845259.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181845259.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181848819.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181853387.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181856699.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218191543.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218194874.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218197478.jpg)(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181910731.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gif
(http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181913632.jpg)


Nguồn : Gx Bến Dinh

lyhung
09-07-2012, 07:50 PM
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181848819.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181848819.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181853387.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181853387.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181856699.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181856699.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218191543.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218191543.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218194874.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218194874.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218197478.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/97201218197478.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181910731.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181910731.jpg)


http://longchuathuongxot.net/highslide/graphics/warning.gifhttp://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181913632.jpg (http://direct2.anhso.net/original/10/104508/972012181913632.jpg)


Nguồn : Gx Bến Dinh
LƯỢC SỬ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLIĐức Tổng giám mục Leopoldo Girelli (sinh ngày 13 tháng 3 (http://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%A1ng_3), 1953 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1953)) là một tổng giám mục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c) của Giáo hội Công giáo Rôma (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma), hiện đảm nhận nhiều chức vụ ngoại giao của Tòa Thánh (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_Th%C3%A1nh) tại khu vực Đông Nam Á (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81) bao gồm: Sứ thần Tòa Thánh (http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9_th%E1%BA%A7n_T%C3%B2a_Th%C3%A1nh) tại Singapore (http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore), Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia), Khâm sứ Tòa Thánh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_s%E1%BB%A9_T%C3%B2a_Th%C3%A1nh) tại Brunei Darussalam (http://vi.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam), Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam) và Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_Qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81) (ASEAN). Tổng giám mục Girelli sinh tại Predore (http://vi.wikipedia.org/wiki/Predore), tỉnh Bergamo (http://vi.wikipedia.org/wiki/Bergamo), nước Ý (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D). Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 6 (http://vi.wikipedia.org/wiki/17_th%C3%A1ng_6) năm 1978 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1978) thuộc giáo phận Bergamo. Ngài tốt nghiệp thần học và gia nhập Học viện Ngoại giao Tòa Thánh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Ngo%E1%BA%A1i_giao_T%C3%B2a_Th%C3%A1nh&action=edit&redlink=1) sau khi đã học tập xong tại Học viện Giáo hoàng về Giáo hội (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_v%E1%BB%81_Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1).
Ngài bước vào ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 13 tháng 7 (http://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%A1ng_7), 1987 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1987) và làm việc trong các cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh tại Cameroon (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cameroon) và New Zealand (http://vi.wikipedia.org/wiki/New_Zealand); Phòng Nội vụ Quốc vụ Khanh, và Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3), tại đây ngài được phong hàm tham tán viên. Ngày 13 tháng 4 (http://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%A1ng_4) năm 2006 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2006), Giáo hoàng Benedicto XVI (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_XVI) bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia), Tổng giám mục Hiệu tòa Capreae. Ngài được tấn phong giám mục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c) vào ngày 17 tháng 6 (http://vi.wikipedia.org/wiki/17_th%C3%A1ng_6) cùng năm do Hồng y (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_y) Angelo Sodano (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelo_Sodano&action=edit&redlink=1) chủ phong. Ngày 10 tháng 10 (http://vi.wikipedia.org/wiki/10_th%C3%A1ng_10) năm 2006, ông được bổ nhiệm kiêm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Đông Timor (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Timor).
Đến ngày 13 tháng 1 (http://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%A1ng_1) năm 2011 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2011), Tổng giám mục Girelli rời nhiệm tại Indonesia và Đông Timor vì được bổ nhiệm sang làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, kiêm làm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Tổng giám mục Girelli là vị đại diện đầu tiên của Tòa Thánh được bổ nhiệm ở Việt Nam kể từ sau năm 1975 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1975). Ngày 18 tháng 6 (http://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_6) năm 2011 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2011), ngài tiếp tục được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Sau đó không lâu, ngài được nâng từ chức vị Khâm sứ lên thành Sứ thần tại Malaysia khi Tòa Thánh và quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao một cách đầy đủ vào ngày 27 tháng 7 (http://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_7) năm 2011 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2011). (Wikipedia)Sưu tầm

Dê Tiên Sinh
09-07-2012, 10:02 PM
Giáo xứ của bạn nhộn nhịp quá...

lyhung
10-07-2012, 12:59 PM
úp lên cho ông bà cô bác và anh chi em gần xa ngày mai có dịp ghé thăm và dự thánh lễ cùng nhân dịp đức Khâm Sứ đến giáo xứ chúng con.