PDA

View Full Version : Văn thư của Tòa Giám mục Vinh về vụ Con Cuônghongbinh
13-07-2012, 08:58 PM
http://hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Thumb_271.png

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-Vinh/Van_thu_TGM_Vinh.jpg (http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-Vinh/Van_thu_TGM_Vinh.jpg)
Tòa Giám mục Vinh
nguồn:http://hdgmvietnam.org/van-thu-cua-toa-giam-muc-vinh-ve-vu-con-cuong/4056.63.8.aspx

Peter Nguyễn
13-07-2012, 10:01 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/bg09_0.jpg
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng : "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con", mong Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin Chúa hãy mạc khải cho nhân loại nhận ra rằng những ai xây dựng hòa bình và tìm kiếm chân lý Chúa đã dạy sẽ được phúc gọi là con cái của Chúa, vì chỉ như thế chúng con mới được hưởng một nền hòa bình đích thực, trường tồn hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh mà ban cho con cái Chúa ở Con Cuông được bình an, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con, Amen.