PDA

View Full Version : Thiên thần cũng phải khóchoami
18-09-2008, 08:54 AM
Thiên thần cũng phải khóchttp://img510.imageshack.us/img510/6983/bbp01vb5.jpg (http://img510.imageshack.us/img510/6983/bbp01vb5.jpg)

http://img510.imageshack.us/img510/3752/bbp02kj5.jpg (http://img510.imageshack.us/img510/3752/bbp02kj5.jpg)

http://img510.imageshack.us/img510/4788/bbp03bv7.jpg (http://img510.imageshack.us/img510/4788/bbp03bv7.jpg)

http://img217.imageshack.us/img217/6651/bbp04hu8.jpg (http://img217.imageshack.us/img217/6651/bbp04hu8.jpg)

http://img379.imageshack.us/img379/927/bbp05ud6.jpg (http://img379.imageshack.us/img379/927/bbp05ud6.jpg)

http://img175.imageshack.us/img175/9077/bbp06mm7.jpg (http://img175.imageshack.us/img175/9077/bbp06mm7.jpg)

http://img155.imageshack.us/img155/3189/bbp08sh0.jpg (http://img155.imageshack.us/img155/3189/bbp08sh0.jpg)

http://img211.imageshack.us/img211/3166/bbp09wn9.jpg (http://img211.imageshack.us/img211/3166/bbp09wn9.jpg)

http://img162.imageshack.us/img162/8007/bbp10tf6.jpg (http://img162.imageshack.us/img162/8007/bbp10tf6.jpg)

http://img209.imageshack.us/img209/2927/bbp11wc7.jpg (http://img209.imageshack.us/img209/2927/bbp11wc7.jpg)

http://img504.imageshack.us/img504/6238/bbp12fo0.jpg (http://img504.imageshack.us/img504/6238/bbp12fo0.jpg)

http://img504.imageshack.us/img504/1852/bbp14rl8.jpg (http://img504.imageshack.us/img504/1852/bbp14rl8.jpg)

http://img146.imageshack.us/img146/8241/bbp15me6.jpg (http://img146.imageshack.us/img146/8241/bbp15me6.jpg)

http://img146.imageshack.us/img146/9011/bbp16mc6.jpg (http://img146.imageshack.us/img146/9011/bbp16mc6.jpg)

http://img523.imageshack.us/img523/3436/bbp17tx0.jpg (http://img523.imageshack.us/img523/3436/bbp17tx0.jpg)

http://img134.imageshack.us/img134/7103/bbp18zg9.jpg (http://img134.imageshack.us/img134/7103/bbp18zg9.jpg)
:18::92: :18:

dieu_ninhnt
29-09-2008, 06:27 PM
ui tra!!! thien than xinh qua ta

sam_hoi_92
29-09-2008, 06:40 PM
BAN A LEN XEM LAI DI NHE

...............
Sữa giùm nè :
Bạn à, lên xem lại đi nhé...