PDA

View Full Version : Văn thư của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh về vụ việc tại Con Cuônghongbinh
18-07-2012, 08:31 PM
Văn thư của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh về vụ việc tại Con Cuông
17.07.2012


http://giaophanvinh.net/uploads/News/pic/1342578161.nv.gif


Văn thư của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh
gửi Chủ tịch Nước và các cấp chính quyền
về vụ việc tại Con Cuông.
(Kèm chữ ký của các linh mục)

http://giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1342572783.nv.gif

CHỮ KÝ CỦA CÁC LINH MỤC:


01. Chữ ký của ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và các linh mục tại Tòa Giám mục (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8472)

02. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt chính tòa Xã Đoài (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8490)


03. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Bảo Nham (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8473)


04. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Bột Đà (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8474)

05. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Cầu Rầm (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8477)

06. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Cửa Lò (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8478)

07. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Đông Tháp (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8479)

08. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Nhân Hòa (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8487)

09. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Phủ Quỳ (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8488)

10. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Thuận Nghĩa (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8489)

11. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Vạn Lộc (Nghệ An) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8491)

12. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Văn Hạnh (Hà Tĩnh) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8492)

13. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8475)

14. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Can Lộc (Hà Tĩnh) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8476)

15. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Kỳ Anh (Hà Tĩnh) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8482)

16. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8484)

17. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Nghĩa Yên (Hà Tĩnh) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8485)

18. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Hướng Phương (Quảng Bình) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8481)

19. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Hòa Ninh (Quảng Bình) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8480)

20. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Minh Cầm (Quảng Bình) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8483)

21. Chữ ký của các linh mục tại giáo hạt Nguồn Son (Quảng Bình) (http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8486)

http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8471