PDA

View Full Version : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời & T. BatôlômêôKDao
28-07-2012, 07:43 AM
Xin gởi đến các bạn bài nhạc lễ Đức Mẹ Mông Triệu & T. Batôlômêô.

http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6446&d=1343435926
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6447&d=1343435926
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6448&d=1343435927
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6449&d=1343435928
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6450&d=1343435928

KDao