PDA

View Full Version : Diễn biến tại Tòa Khâm sứ cũ tại Hà nội hôm nay 20/9/08vante
20-09-2008, 02:08 PM
Trên đây là toàn bôn những diễn biến tại tòa khâm sứ trong sáng ngày hôm nay.

Tòa Khâm Sứ rạng sáng 20.9.08


Vào xem tại đây:
http://danchuausa.net/hiep-thong/toa-kham-su-rang-sang-20908/

http://danchuausa.net/hiep-thong/dien-bien-tai-toa-kham-su-cu-tai-ha-noi-hom-nay-20908/

xoicucnong
20-09-2008, 05:21 PM
ngày càng rối!!! Mẹ ko khóc cũng lạ!!!