PDA

View Full Version : Ban Thường vụ hội đồng GX Vinh Hòa tham dự khóa tĩnh huấn giáo phậnminh nguyet vinh hoa
09-08-2012, 11:07 PM
Theo thường niên , Ban Mục Vụ Giáo Dân Giáo Phận Ban Mê Thuột tổ chức khóa Tĩnh Huấn cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo Họ độc lập vào ngày 08 và ngày 09-08-2012 , với chủ đề " HIỂU BIẾT VÀ SỐNG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI"
Khóa Tĩnh Huấn năm nay là khóa đầu tiên của nhiệm kỳ 2012-2016 của Tân Ban Thường Vụ , 825 quý chức đã quy tụ về đây để tham dự Tĩnh Huấn .
Toàn Tân Ban Thường Vụ Hội đồng Giáo Xứ Vinh Hòa cùng tham dự Khóa Tĩnh Huấn .