PDA

View Full Version : Chuỗi hoa lòng dâng Mẹdvtung
10-08-2012, 05:33 AM
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ChuoiHoaLongDangMe/ChuoiHoaLongDangMe.jpg

http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ChuoiHoaLongDangMe/ChuoiHoaLongDangMe.pdf


Thưa quý Ban Biên Tập,
Gần đến lễ Đức Mẹ, chúng tôi gửi đến quý Ban Biên Tập file pdf quyển sách mỏng này. Nếu được xin giúp giới thiệu với độc giả.
Chân thành cám ơn.
Lm Trăng Thập Tự
Nguồn: gopnhattho@yahoo.com