PDA

View Full Version : THÔNG BÁO về việc xướng danh Đức Tân Tổng Giám Mục Huế trong các Thánh lễJB.Lưu Hùng Vương
21-08-2012, 06:57 PM
Ban Phụng vụ Giáo phận Huế
69. Phan Đình Phùng - Huế


THÔNG BÁO
về việc xướng danh Đức Tân Tổng Giám Mục Huế
trong các Thánh lễ


Kính thưa Quý Cha,

Ngày 18.8.2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành Tông sắc bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng làm Tổng Giám Mục Giáo phận Huế.
Lúc 9g00 sáng ngày 20.8.2012, Đức Tân Tổng Giám mục đã chính thức nhậm chức trước sự chứng kiến của Đức Tổng Giám mục Têphanô và Ban Cố vấn.
Vậy từ nay trong các Thánh lễ, danh Đức Tân Tổng Giám mục sẽ được xướng trước danh Đức Tổng Giám mục Têphanô. Cụ thể:
- Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể I, xin đọc:
"Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê chúng con, Đức Tổng Giám mục Têphanô và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền ...".
- Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể II, xin đọc:
"Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê chúng con, Đức Tổng Giám mục Têphanô và toàn thể hàng giáo sĩ ...".
- Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể III, xin đọc:
"Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê chúng con, Đức Tổng Giám mục Têphanô cùng toàn thể hàng Giám mục, giáo sĩ khắp nơi ..."
- Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể IV, xin đọc:
"Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê chúng con, Đức Tổng Giám mục Têphanô và toàn thể hàng Giám mục, sau là tất cả các giáo sĩ ..."

Chúng con trân trọng cám ơn và kính chào Quý Cha.

Huế, ngày 20 tháng 8 năm 2012

TM. Ban Phụng vụ Giáo phận

Linh mục Antôn Dương Quỳnh
www.tonggiaophanhue.net

JB.Lưu Hùng Vương
22-08-2012, 06:57 PM
http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang082012/22082012tin.jpg

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang082012/22082012tin_1.jpg
http://tonggiaophanhue.net