PDA

View Full Version : Giáo xứ Tân Hiệp (Giáo phận Mỹ Tho)Gia Nhân
22-08-2012, 05:42 PM
Giáo xứ Tân Hiệp

(Giáo phận Mỹ Tho)


http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/d9ab92b6-db7d-4cd2-a3f5-b0ec21b09f41.JPG
Nhà thờ Giáo xứ Tân Hiệp
Giáo hạt Cái Bè
Địa chỉ : Thị trấn Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang Chánh xứ : Linh mục GB Nguyễn Tấn Sang (JB. Nguyễn Sang)Tel

0918323300


E-mailNăm thành lập

1920


Số giáo dân

600
Giờ lễ

Chúa nhật :
Ngày thường :
Các nhà thờ lân cận : Tư liệu : Lược sử Giáo xứ - Hình ảnh Giáo xứ (http://thanhcavietnam.net/forum/#Hình ảnh)- Tin tức sinh hoạt * Lễ Khánh Thành nhà thờ Giáo xứ Tân Hiệp (http://thanhcavietnam.net/forum/#GP. Mỹ Tho: Khánh thành nhà thờ Tân Hiệp) (6/3/2011) - Hình ảnh (http://thanhcavietnam.net/forum/#Hình ảnh)
Lược sử Giáo xứGiáo xứ Tân Hiệp được thành lập khoảng năm 1920, trải dài trên thị trấn Tân Hiệp và các xã Tân Lý Tây, Lương Hoà Lạc, Mỹ Tịnh An, Phú Kiết, Trung Hoà, Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.
- Số giáo dân: 600
- Số gia đình công giáo: 118
- Linh mục chánh sở: GioanBaotixita Nguyễn Tấn Sang
Nhà Thờ Tân Hiệp được khởi công xây dựng từ thánh 6/2008 và hoàn thành vào tháng 3/2011.

Gia Nhân
22-08-2012, 05:59 PM
Một số hình ảnh của Gx trong ngày Lễ khánh thành.


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00844.jpghttp://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00868.jpghttp://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00875.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00874.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00862.jpghttp://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00885.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00886.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00888.jpghttp://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00893.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00895.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00897.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00898.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00900.jpg

Gia Nhân
22-08-2012, 06:00 PM
.

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00912.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00917.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00919.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00922.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00925.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00936.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00938.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00939.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00950_0.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00961.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00963.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00971.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00975.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc01008.jpg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc01017.jpg

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc00851.jpgst