PDA

View Full Version : Nhạc sĩ Sơn Dươnggiusehien
02-09-2012, 11:48 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/SonDuong_001.jpg

Nhạc sĩ SƠN DƯƠNG

- Sinh ngày 2.11.1969
- Tại phường Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
- Hiện đang là ca trưởng Ca Đoàn giáo xứ Kẻ Sặt miền nam VN. (sở dĩ nói miền nam VN là vì ở miền Bắc cũng có Kẻ Sặt).

http://www.dinh.dk/